دسته بندی "طب سنتی"

طب سنتی

خواص زنیان در طب سنتی

زنیان معمولا در بسیاری از مناطق جهان از جمله ایران کشت می شود. خواص زنیان بی شمار است. در قدیم به ویژه در اوایل قرن…