دسته بندی "اصول موفقیت"

اصول موفقیت

سوالات مناسب و نامناسب در جلسه خواستگاری

در بسیاری از خانواده ها، سیستم آشنایی سنتی است و دختر و پسر عمدتا در خانه باهم به گفت و گو می نشینند و به اصطلاح سنگهایشان را وا میکنند. در بعضی دیگر، بخش بیشتری از کار به عهده خود جوانها گذاشته میشود و ممکن است خیلی از صحبت ها پیش از…