چرا باید هنگام رنگ کردن موها آزمون حساسیت پوستی انجام دهیم؟

0

بسیاری از فرآورده های رنگ مو ممکن است موجب واکنش های حساسیتی شوند. فردی که از این فرآورده ها استفاده می کند، در هر زمانی ممکن است به این مواد حساس شود. به طوری که تماس بعدی با آن فراورده، یک واکنش جلدی( درماتیت) بر روی پوست نواحی که در تماس با رنگ مو قرار می گیرند، ایجاد کند. ضایعات جلدی ممکن است بیش از قرمزی و خارش نباشد. ولی گاهی واکنش شدید است و به صورت خارش، ناراحتی، ورم دور چشم ها، قرمزی و پوسته پوسته شدن و دلمه بستن صورت و پوست سر عارض می گردد. در موارد نادر یک واکنش منتشر و گسترده در تمام بدن رخ می دهد.

از نظر قانونی روی بسته بندی تمام رنگ های اکسیدانی، رنگ های نیمه دایم و بعضی رنگ های موقت باید اعلان هشدار زیر نوشته شود:

“دقت: این فرآورده حاوی موادی است که ممکن است در بعضی افراد موجب بروز واکنش های پوستی شود و باید پیش از مصرف آنها آزمون حساسیت جلدی انجام دهید. از این فراورده برای رنگ کردن مژه ها و ابروها استفاده نکنید؛ چرا که خطر کوری را در پی دارد.”

 

روش انجام آزمون حساسیت پوستی

دستورالعمل انجام آزمون حساسیت پوستی در داخل بسته بندی رنگ مو قرار داده شده است. معمولا حدود ۲۴ ساعت(تدریجا ۴۸ ساعت) پیش از مصرف رنگ مو، یک قطره از آن (و یا اگر رنگ اکسیدانی است مخلوط رنگ و اکسیدان به نسبت مناسب) را روی سطح داخلی ساعد نزدیک آرنج می ریزند. در ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد اگر هرگونه قرمزی یا تورمی مشاهده شد، نباید از رنگ مو استفاده کرد؛ چرا که فرد ممکن است، ابتدا به رنگ مو حساس نباشد، ولی طی دفعات دیگر مصرف، دچار حساسیت شود.

آرایشگرهای حرفه ای گاهی آزمون حساسیت پوستی را تنها پیش از نخستین دفعه رنگ کردن انجام می دهند و برای دفعات بعدی تکرار نمی کنند. چنین کاری مجاز نمی باشد. حتی منفی بودن آزمون حساسیت پوستی نیز احتمال کم وقوع واکنش حساسیتی موقع مصرف رنگ مو را رد نمی کند. در درصد کمی از مواد، فردی که از یک رنگ مو استفاده میکند، بدون آنکه در موقع استفاده با آن واکنش نشان دهد به آن حساس می شود و در تماس بعدی (آزمون حساسیت جلدی یا مصرف خود ماده رنگی) با بروز یک واکنش جلدی این حساسیت را نشان می دهد. حتی به ندرت فرد در اثر انجام آزمون حساسیت جلدی، حساس می شود. بد نیست گوشزد نماییم که علایم جسمی واکنش حساسیتی غالبا موقتی هستند و باقی نمی مانند.

 

گردآوری اختصاصی توسط وبسایت هربالی

شاید این مطالب نیز مورد علاقه شما باشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.